A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Ven skoleVen skole og SFO er en skole for barn i 1. til 7. klasse.   
Adresse: Gnr 96 Bnr 8 Ytre Snillfjord, 7257 Snillfjord
Tlf. 72 45 57 36 
Ven skole, er samlokalisert med Ven barnehage og ligger på Vennastranda på Ytre Snillfjord. Avstand til Kyrksæterøra er ca. 15 km.
 
Visjon for Hemne kommune: "Hemne - kreativt fellesskap for muligheter, mestring og mangfold"
 
Våre verdier:
Vi har som mål å bygge gode relasjoner i et inkluderende og trygt miljø med fokus på mestring.
Trivsel og glede i lek og læring gjør barnehagen til et godt sted å være.
Barna får utfolde seg og undre seg sammen med voksne som møter barna med velvilje, raushet, varme, nærhet, respekt og tillit. 
Vi behandler barna ulikt ut ifra personlighet og behov.