A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunesammenslåing vedtatt i Halsa!

Kommunereform1

Kommunestyret i Halsa har i dag fattet vedtak om å slå sammen kommunene Halsa og Hemne til en ny kommune. Tirsdag 21. juni fattet kommunestyret i Hemne tilsvarende vedtak. Det betyr at kommunene er enige om å slå seg sammen. Vedtakene sendes de respektive fylkesmenn i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal. De skal avgi sitt råd til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i oktober i år. Endelig vedtak om sammenslåing blir fattet av Stortinget våren 2017. Snillfjord kommune har kommunestyremøte den 30. juni der de som siste kommune i «3-kommunealternativet» behandler saken.
 
Vi gratulerer kommunene Halsa og Hemne med vedtakene.
 
 
Odd Jarle Svanem                             Torger Aarvaag
ordfører                                                 rådmann