A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Hvordan måle netthastigheten

Fiber

 

Kommunestyret har vedtatt at vi skal søke om bredbåndsmidler bl a for strekningen Kyrksæterøra til Storoddan. Hvis vi kan dokumentere at netthastigheten til mange husstander i området (nedlasting) er lavere enn 4 Mbps, vil vi øke sannsynligheten for å bli tildelt midler.

Kommunestyret har vedtatt at vi skal søke om bredbåndsmidler for strekningen K øra – Storoddan og Hellandsjøen – Taftøyan. Grunnlaget for å konkretisere behovet tar utgangspunkt i dekningskart som viser tilgjengelig kapasitet for husstandene ulike steder i Hemne kommune. For området Storoddan har vi meldinger om at kapasiteten er lavere enn dekningskartene viser. Hvis vi kan dokumentere at netthastigheten i området er lavere enn 4 Mbps (nedlasting), vil vi øke sannsynligheten for å bli tildelt midler.

 

Vi ber derfor husstandene om å måle netthastigheten innen 25.04.17.

OBS! Fristen forlenges til 27.04.16.

 
Måle netthastigheten med PC:
1.    Avslutt alle program som bruker nettlinjen. Eks: Nedlastinger, nett-TV, etc.
2.    Koble datamaskinen til nettverket med kabel, eller stå så nært Wi-Fi routeren som mulig.
3.    Bruk en side som måler hastigheten, som f.eks. nettfart.no.
4.    Kopier skjermbildet med måleresultatene ved å bruke Ctrl + PrtSc
5.    Åpne et tomt Word-dokument og lim bildet inn i dokumentet
6.    Skriv navn og adresse samt dato inn i dokumentet og lagre det og gi det navnet; Netthastighet2017xx (xx står for gatenummer, eventuelt stedsnavn)
7.    Send den lagrede fila som vedlegg til olav.hunnes@hemne.kommune.no
 
Måle netthastigheten med pad eller mobil:
Dersom du bruker pad eller mobil kan du bruke www.tek.no/speedometer og send målingen direkte. Hvis det sendes som lenke peker den vanligvis til måleresultatet du oppnådde. Skriv navn, adresse og telefonnummer og nettleverandør inn i e-posten og send til: olav.hunnes@hemne.kommune.no
 
Hvis du trenger hjelp til å foreta målingen eller har andre spørsmål, ta kontakt med Olav Hunnes på e-post (se ovenfor) eller mobil 934 55 027.