A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Mobilt Bedriftsnett - nytt telefonisystem i Hemne kommune

Telefon

Med virkning fra mandag 18.juni iverksettes Mobilt Bedriftsnett som nytt telefoni-system i Hemne kommune.
Kommunens telefonnummer vil fortsatt være 72 46 00 00. 

Vesentlig endring ved overgang til ny løsning, vil være at ansatte har hver sin mobiltelefon, og vil derfor også kunne nås selv om de ikke er på sin arbeidsplass.

Etter en vurdering blant enheter/avdelinger informeres om følgende telefonnummer brukere kan benytte:

Tjeneste Telefonnr.  
Hemne kommune, Sentralbord 72 46 00 00  
Teknisk Beredskapsvakt 900 19 588  
Hemne Helsesenter, ekspedisjon 901 03 819  
Hemne Helsesenter, hjemmetjenesten 901 29 652  
Hemne Helsesenter, kjøkken 901 04 514  
Hemne Helsesenter, Trygdepensjonatet 901 23 704  
Hemne Helsesenter, Trygdebolig 1 900 95 362  
Hemne Helsesenter, Tiendebursveien 901 27 522  
Hemne Helsesenter, Støa 4 468 52 308  
Hemne Aktivitetssenter 913 29 575  
Hemne Helsestasjon 917 48 600  
Sodin skole Ekspedisjon 904 07 282  
Sodin skole, SFO 970 44 672  
Vinjeøra skole 900 81 974  
Svanem skole 900 68 541  
Svanem skole, SFO 900 46 705  
Svanem barnehage 907 57 440  
Ven barnehage 468 25 903  
Veen skole 904 72 220  
Grøtnes barnehage 974 84 903  
Vinje barnehage 476 82 521  
Bakkely barnehage 480 59 901  
Barnevern 900 44 083