A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig ettersyn - AquaGen AS - Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Kart AquaGen AS utfylling i sjø 2017

AquaGen AS søker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tillatelse til utfylling i sjø på Vessøra

Det søkes om utfylling av ca. 115 000 m3 steinmasser utover at areal på 28 000 m2  i tidsrommet 01.07.2017 - 01.03.2018.

Utfyllingen av masser skal skje fra land med gravemaskin.

Oversendelsesbrev finner du her

Søknaden fra AquaGen AS finner du her

Vedlegg til søknaden finner du her

Søknadspapirene er også lagt ut til gjennomlesning ved Rådhuset og ved Enhet for Teknisk, Landbruk og Miljø.

Uttalelser og merknader sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Pb 4710 Sluppen, 7468 Trondheim eller per epost til fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Frist 17.02.2017