A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig ettersyn - Revidering av kommunalt reglement for motorferdsel i utmark

Driftsutvalget i Hemne har vedtatt å legge utkast til retningslinjer for administrative vedtak etter lov om motorferdsel i utmark ut til offentlig ettersyn, samt sende disse på høring.

Utkastet til nytt reglement for kommunal saksbehandling av søknader om motorferdsel i utmark sendes nå på høring til myndigheter og grunneierlag/utmarkslag, samt legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Dokumentene er også tilgjengelige ved Teknisk etat og i resepsjonen ved Rådhuset i Hemne.

Høringsbrev finner du her

Forslag til nye kommunale retningslinjer med kommentarer finner du her

Gjeldende administrative retningslinjer finner du her


Frist for merknader til utkastet til retningslinjer er 3. juli 2017.

Merknader sendes postmottak@hemne.kommune.no eller til
Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.