A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Stortingsvalget 2017 - utlegging av manntall.

Valg 2017

I.h.t. Valgloven, § 2-6, skal manntallet utlegges for offentlig ettersyn i tiden frem til valgdagen mandag 11.september 2017.

Du må være innført i manntallet for å kunne avgi stemme i den kommunen du er bosatt.

Det kunngjøres at manntall for Hemne kommune er utlagt til offentlig ettersyn i ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. rådhuset, Kyrksæterøra.

Dersom du ikke er oppført i manntallet for Hemne kommune, kan du kreve å bli innført.

Dette skjer ved å sende en skriftlig henvendelse til kommunen, et krav om innføring i manntallet skal være begrunnet.