A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig ettersyn: utslippstillatelse Wacker Chemicals Norway AS

Wacker Chemicals Norway AS søker Miljødirektoratet om utslipp fra ny smelteovn

Wacker Chemicals Norway As på Holla i Hemne produserer silisium og microsilica som blant annet brukes videre i kjemisk industri, i produksjon av solceller og betong. Bedriften har i dag tre ovner i drift og planlegger å øke produksjonen ved å bygge en ny ovn på 45 MW. I forbindelse med utvidelse av produksjonen søkes det om en økning i samlet NOX-utslipp, samt utslipp fra nødskorstein på ny ovn. Gjeldende tillatelse etter forurensningsloven for verket skal oppdateres i henhold til nye EU- krav som er implementert i forurensningsforskriften. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på  http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-2745-1.  Høringsinnspill kan også sendes pr. post til Miljødirektoratet, Pb 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn ved servicekontoret på Rådhuset på Kyrksæterøra.

 

Uttalelser sendes Miljødirektoratet innen 1. mars 2018.