A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Undersøkelse angående sikkerhetskultur - påminnelse

NY FRIST FOR UNDERSØKELSEN. VED EN FEILTAGELSE BLE FRISTEN SATT TIL JANUAR. 

Den 25. mai 2018 innføres en ny EU-lovgivning i Norge som omhandler personvern. Denne forordningen erstatter Personopplysningsloven (2000) og Personopplysningsforskriften (2000).

Forordningen skjerper kravene til organisasjoner som behandler personopplysninger, og vil medføre noen praktiske og strukturelle endringer.

Den nye loven pålegger blant annet kommunen å styrke sitt arbeid på informasjonssikkerhet og personvern, og kommunen skal sørge for at alle enheter og ansatte er kjent med lovgivningen og arbeider i tråd med føringene i nevnte lov.  

 

Som et ledd i dette arbeidet har kommunen sendt ut en undersøkelse som skal bidra til å kartlegge sikkerhetskulturen ved de ulike tjenestene. Alle enhetsledere har fått en lenke og et passord som de skal ha sendt ut til sine ansatte. Svarfristene som er satt til undersøkelsen er:

 

  • Kulturskole/grunnskole:  Tirsdag 28. februar
  • Barnevern:                    Tirsdag 28. februar
  • Barnehagene:                Tirsdag 28. februar
  • Helse:                           Fredag  28. februar

 

Spørreundersøkelser knyttet til enhetene Teknisk, landbruk og miljø, NAV og Sentraladministrasjon vil bli sendt ut senere denne uken, med egen frist.

 

 

 

 

Nedenfor finner du en lenke til en foreløpig oversettelse av forordningen:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/forordningens-lovtekst/