A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring - Navnesak- Ån(n)avatnet Hemne kommune

Det er opptatt navnesak på hvordan skrivemåten skal være på Ån(n)avatnet.

I forbindelse med det pågående adressearbeidet i Hemne kommune, sendte navnekomiteen inn forslag
til språkrådet om at området omkring Ån(n)avatnet fikk områdeadressering og at navnet ble det som
står på alle kart.
Språkrådet har i brev at 30.1.2018 kommet med følgende uttalelse til Hemne kommune:

Ånavatnet er eneste godkjente skrivemåte for  naturnavnet i SSR.  Herredsregistret (1946) har registrert uttalene /ån`åvatne / (ån`vat´ ne/)

(/ån`åvat´/?).  På arkivkortet er det også påført [ån`na-] med en annen hånd.

Navnets oppghav er uklart.  Fire forskjellige uttaler er registrert.  Navnekonsulentene  har fått bekreftet uttalen /ån`navatne/ fra en lokalkjent person, noe som tilsier ortofon (lydnær) skrivemåte.  Vi har derfor bedt Kartverket om å reise formell navnesak på dette navnet og eventuelle sammensetninger med det.

Hemne kommune har i brev fra Kartverket 31.01.2018 mottatt beskjed om at det er opprettet navnesak for å avklare skrivemåten, jfr. § 5 i lov om stadnamn.

Saken gjelder for følgende navn

Ån(n)avatnet

Ån(n)avassheia

Ån(n) avassdammen

 

Spørsmålet som nå er reist går som vist ovenfor ut på om navnet skal skrives som Ånavatnet eller
Ånnavatnet samt hvordan de påfølgende navna som avledes av navnet, Ån(n)avassheia og
Ån(n)avassdammen skal skrives.


 

Saken legges hermed ut til offentlig høring.
Høringsfristen for satt til 9.april 2018.
Kommentarer, merknader til skrivemåten sendes Hemne Kommune, Trondheimsveien 1, 7200 eller på

e-post: postmottak@hemne.kommune.no

 

Ytterlige opplysninger kan gis av Teknisk, Landbruk, Miljø.

 

 

 

Adresseprosjekt