A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring på endring av forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Hemne kommune

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Hemne kommune legges med dette ut til offentlig ettersyn.

På grunn av endret bestandstetthet av hjort er det blitt et behov for å endre minstearealet i Hemne kommune. Minsteareal fastsettes av kommunen gjennom lokal forskrift for elg, hjort og rådyr. Fastsetting av minsteareal for elg, hjort og rådyr gjøres i samme forskrift som åpning av jakt.
 

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt Hemne kommune legges med dette ut til offentlig ettersyn.

 

Høringsfristen er fastsatt til 1. mars 2018.

Eventuelle høringsuttalelser sendes Hemne kommune pr post til: Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra, eller e-post: postmottak@hemne.kommune.no

 

Tilhørende dokumenter finnes her:

Høringsbrev

Adresseliste

Høringsnotat

Mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Aure, Halsa og Hemne 2018-2020