Grunnskoleuka 2006 - Vinjeøra skole


Datert: 07.11.2006


Grunnskoleuka 2006 - 06.11-10.11 

Vinjeøra skole har i den forbindelse valgt å satse på kontakt med lokalsamfunnet 


 

Mandag 06.11 inviterte skolen til en hyggestund for pensjonistene. Elevene underholdt med sang og spill.
Etterpå var det salg av kaffe og kaker. Kakene hadde elevene selv bakt på skolekjøkkenet.
Utlodning med blant annet gevinster fra kunst og handtverkstimene stod også på programmet.
Inntekta skulle i sin helhet gå til TV – aksjonen ”Leger uten grenser”
Det kom inn kr 5742,-
 
Grunnskoleuka fortsetter med elevkveld og Den kulturelle skolesekken – ”Tur retur Ragnarokk”.

Fredag avsluttes årets grunnskoleuke med at Vinje Helselag inviterer elever og lærere til skolefrokost.