A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kunngjøring - Varsel om planoppstart

Hemne kommune igangsetter arbeid med detaljregulering av Skograndstien

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Hemne kommune igangsetter arbeidet med detaljregulering av strekning fra Hellandsjøveien til Skogrand.
 
Hemne kommune jobber aktivt for å sikre et sammenhengende nettverk av gang- og sykkelveier og turstier. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelsti som knytter boligområder i Haugen og Skogrand sammen med sentrum og slik skape en trygg skole- og arbeidsvei og en attraktiv tur- og sykkelsti langs Haugaelva.
 
Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel. Hemne kommune har vurdert planlagt tiltak i henhold til forskrift om konsekvensutredning og kan ikke se at tiltaket faller inn under noen av oppfangskriteriene i forskriften. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Planområdets avgrensning ser du ved å trykke på denne linken
 

 

Spørsmål og skriftlige innspill til planarbeidet kan rettes til:
 

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til postmottak@hemne.kommune.no innen 29.6.2018

 

 

Rådmannen