A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Endelige resultater fra parallelloppdrag for Kyrksæterøra

NAK bilde

Spennende fremtid for Kyrksæterøra - vedtatt som retningsgivende for fremtidig utvikling av Øra i kommunestyremøte 2. oktober!

"Kyrksæterøra: Et levende sentrum - det miniurbane miljø"

 

Sentrumsprosjektet har siden høsten 2016 vært en prosess med omfattende medvirkning – barnetråkk, åpne dialogmøter, fremtidsverksted, innovasjonscamp, spørreundersøkelser, byromsanalyse, med mer. Vi har hatt et spennende samarbeid med masterstudenter fra NTNU og relasjonelle kunstnere fra Wild at Art i Trondheim – som har kommet i god kontakt med deler av befolkningen på Øra. Slik har vi gjennom bruk at ulike metoder for medvirkning og dialog fått et godt innblikk hva som er viktig for folket. Skal Kyrksæterøra videreutvikles i riktig retning, er det viktig med bred enighet, der alle befolkningsgrupper er representert.

Det vi har fått kjennskap til av synspunkter fra forutgående prosess er videreført inn i program for parallelloppdraget. De tre arkitektgruppene som har engasjert seg i parallelloppdraget gjennom vinter/vår 2018 er valgt ut fordi de viste særlig god forståelse av programmet og satt seg godt inn i kvalitetene på Kyrksæterøra og Hemne.

I vedlagte rapport forklares bakgrunn, prosess, uttalte kvaliteter ved Kyrksæterøra og evalueringskomitéens anbefalinger til Hemne kommune. Komitéen har vært sammensatt av aktører fra næringsliv og Hemne kommune og ledet av Bull-Hansen fra NAL. Gruppen har hatt fire møter i perioden mars-mai 2018, og fulgt prosessen med korrigeringer og innspill fra midtveisverksted til sluttseminar – frem til ferdig utarbeidet evalueringsrapport.

Les hele rapporten her!

Les kommunestyrevedtak her