A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Nedetid i Gerica 12.02.19

Strukturendring i Gerica mot nye Heim kommune

forbindelse med sammenslåingsprosjekt av Gerica mot nye Heim kommune, vil vi den 12.02.19 ta ned Gerica for å sette i drift ny felles struktur med Halsa og deler av Snillfjord.

Dette vil medføre nedetid av Gerica fra kl. 08 den 12.02.19. Det blir gitt beskjed til avdelinger når Gerica er oppe igjen på ettermiddagen.

Alle avdelinger oppfordres til å følge prosedyre på Wisweb " Dokumentasjon når Gerica ikke fungerer".

Her blir det viktig at arbeidslister skrives ut i forkant den dagen. I tillegg bør det sjekkes om oppdaterte brukerkort står i perm på alle avdelinger, som beskrevet i prosedyre.

Etter at Gerica har fått ny struktur, vil dere se at det er gjort noen endringer:

 

  • Noen tjenestetyper har fått nye nummer og navn. Oversikt over tjenestetypene vil bli lagt ut på avdelingene innen tirsdag 12.02.
  • Tiltakslistene er redigert og har også fått nye nummer og navn. 
  • Journaltyper har fått nye nummer eks. 150 Fagnotat, 156 Ergoterapinotat, 153 Fysioterapinotat
  • Nattjeneste er nå tatt bort. Ansatte på natt har fått nye rolletilganger for å dekke dette. Husk å bytte rolle for å få tilgang til brukere på ulike avdelinger. Ny tjeneste 22 Nattopphold skal kun brukes på de med vedtak på nattopphold.
  • "Rullegardin-menyer" er nå nedkortet.

 

Dersom dere har noen spørsmål, ta kontakt med

Kristine eller Anne Therese