A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Offentlig ettersyn - Lerøy Midt AS - Søknad om arealutvidelse ved lokalitet 26155 Slåttholmen

Hemne kommune har mottatt søknaden fra Lerøy Midt AS om endret arealbruk ved akvakulturlokaliteten Slåttholmen mellom Magerøya og Røstøya på høring. Denne kunngjøres og legges nå ut til offentlig ettersyn.

Det søkes om arealutvidelse fra 5 til 8 bur. Det søkes ikke om endring i biomasse.

Tiltaket krever også planavklaring. Omsøkt utvidelse  krever dispensasjon fra § 16 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

 

Søknaden etter akvakulturloven finner du her

Planbestemmelsene finner du her

 

Eventuelle merknader sendes til:

Hemne kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

 

eller pr. epost til postmottak@hemne.kommune.no
 

Frist for merknader er 22. mars 2019.