A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Grøtnes barnehageGrøtnes bgh slider 1 Grøtnes bgh slider 2 Grøtnes bgh slider 3 Grøtnes bgh slider 4 Grøtnes bgh slider 5

Grøtnes barnehage er en fire-avdelings barnehage med 51 barn i alderen 1 - 6 år.

Åpningstid: Kl. 06.30-16.30     

Adresse: Skograndveien 36, 7200 Kyrksæterøra

Tlf. 974 84 903

Våre avdelinger:

  • Måne (1-4 år) tlf. 974 86 694
  • Sol (1-4 år) tlf. 954 57 309
  • Stjerne (1-4 år) tlf 906 76 482
  • Askeladden (3-6 år) tlf. 974 84 903

"Askeladden" har tilholdssted i nytt bygg ved siden av "gammelbygget" (Sol & Måne). "Stjerne" holder til i Kleiva 10.

Alle avdelingene har fokus på friluftsliv og realfag. Det innebærer at vi er mye ute, utforsker, eksperimenterer og tar vare på naturen. Pedagogisk dokumentasjon er vår arbeidsmetode for å nå våre mål. Nye Heim kommune jobber også for et mer inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi deltar i et felles prosjekt, der vi jobber for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i barnehage og skole.

Visjon for Hemne kommune: "Hemne - kreativt fellesskap for muligheter, mestring og mangfold"

Våre verdier:
Vi har som mål å bygge gode relasjoner i et inkluderende og trygt miljø med fokus på mestring.
Trivsel og glede i lek og læring gjør barnehagen til et godt sted å være.
Barna får utfolde seg og undre seg sammen med voksne som møter barna med velvilje, raushet, varme, nærhet, respekt og tillit. 
Vi behandler barna ulikt ut ifra personlighet og behov.

Nyhetsbilde

Godkjent fagprøve - Barne- og ungdomsarbeider

Grøtnes barnehage har fått ny barne- og ungdomsarbeider.

Hanne Sporild gikk opp til fagprøven 20.februar med resultatet Meget godt bestått.

Vi gratulerer!

Nyhetsbilde

Bestått fagprøve

Marit Jørgensen besto fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget 14.november.

Hemne kommune gratulerer!

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.