A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Grøtnes barnehageGrøtnes bgh slider 1 Grøtnes bgh slider 2 Grøtnes bgh slider 3 Grøtnes bgh slider 4 Grøtnes bgh slider 5

Grøtnes barnehage er en tre-avdelings barnehage for barn i alderen 0 - 6 år.

Åpningstid: Kl. 06.30-16.30          Adresse: Skograndveien 36, 7200 Kyrksæterøra

Tlf. 72460365 / 72460366 (kontor)

Våre avdelinger:

  • Måne (0-3 år) tlf 72460368 / 97486694
  • Sol (2-6 år) tlf 72460367 / 95457309
  • Askeladden (3-6 år) tlf 72460369 / 97484903

"Askeladden" er en friluftsavdeling. Den har tilholdssted i eget bygg, som ble offisielt åpnet 14.10.14.Hovedfokus er å være mye ute og utforske, eksperimentere og nyttiggjøre seg naturen. Jeg fant, jeg fant...er mottoet for avdelinga.

Fra 01.08.17 er både "Sol" og "Måne" småbarnsavdelinger (0-3 år). "Askeladden" blir vår storbarnsavdeling (3-6 år). Alle tre avdelinger har fokus på friluftsliv og realfag.

Visjon for Hemne kommune: "Hemne - kreativt fellesskap for muligheter, mestring og mangfold"

Våre verdier:
Vi har som mål å bygge gode relasjoner i et inkluderende og trygt miljø med fokus på mestring.
Trivsel og glede i lek og læring gjør barnehagen til et godt sted å være.
Barna får utfolde seg og undre seg sammen med voksne som møter barna med velvilje, raushet, varme, nærhet, respekt og tillit. 
Vi behandler barna ulikt ut ifra personlighet og behov.

Nyhetsbilde

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i barnehagen

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes til familier med samlet bruttoinntekt under kr 486 750.

Det kan også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, i husholdninger med bruttoinntekt under kr 417 000. 

Nyhetsbilde

Offisiell åpning av friluftsavdelinga i Grøtnes barnehage

15.oktober ble friluftsavdelinga i Grøtnes barnehage offisielt åpnet av ordfører Ståle Vaag.

Åpninga ble markert med planting av et lite grantre og kakespising.