A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

DagsenterDette er et tilbud til brukere i tjeneste for psykisk helsearbeid der sosialt samvær står i fokus.

Dagsenteret har aktiviteter som best mulig er lagt til rette for brukerne ut fra forutsetninger, ønsker og brehov.

Det arrangeres gjevnlige turer. Det legges vekt på å besøke plasser i Hemne som ligger slik til at vi får opplevelse av frisk luft og fin natur uten å måtte gå for langt.

Praktiske opplysninger

Tirsdager og fredager mellom kl. 10.00- 14.00 på Hemne aktivitetssenter

Onsdager, ca en gang pr måned, arrangeres turer fra kl 12.00 til kl 15.00

Ta kontakt med tjenesten for psykisk helsearbeid for mer informasjon.