A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Aktivitet og støtte 

En viktig målsetting er å «bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre». (Stortingsmelding nr 25 Mestring, Mulighet og Mening og nr 29, Fremtidens omsorg)
Tjenestene innenfor helse- og sosial omsorg i Hemne, skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad, blir i stand til å ta vare på seg selv. Dette skjer gjennom et helhetlig, tverrfaglig samarbeid, der det ytes forebyggende, behandlende og rehabiliterende tjenester av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes behov til enhver tid. 
Kommunen har ulike støttetjenester-/tiltak for å imøtekomme dette.   

Stavgang - trim