A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LenkerLenke Beskrivelse
Altinn Altinn - enklere rapportering til det offentlige
Anskaffelsesportal - Trøndelag fylke
Betalingsregulativ
BPA-portalen Leverandører av brukerstyrt personlig assistanse/tjenester
Eldreråd.no Nyheter og info om eldrerådene i Norge
ErnæringsPortalen Hva er riktig mat for meg
Folkehelseinstituttet (Folkehelsa) Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smi
FrittBrukervalgPortalen.no Hvem kan hjelpe meg i hjemmet
Fyrtårnsportalen Nasjonalt senter for telemedisin
Grønn omsorg - Inn på tunet Tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Dette er i hovedsak tjene
Helse Midt Norge Nettstedet til Helse Midt-Norge RHF
Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsearbeidet skal bidra til at folk får flere leveår med god helse, redusert risiko for sykdom
Helseportalen
Helsetilsynet Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene
Hemne Frivillighetssentral En møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
Kreftomsorg
Maler - anskaffelser
Nasjonal hjelpetelefon for psykisk helse hjelpetelefon psykisk helse
Nasjonale faglige retningslinjer for veiing m.m. Forskrift fra Helsedir. om retn.linjer for veiing og måling i helsestasjonstjenesten
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsor
Opptrening - info fra NAV
Pasient- og brukerombudet Skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov,
Psykososial støttegruppe
Regelhjelp.no Samling av div. regelverk
Rustelefonen Gir faktainfo. om rus/rusmidler, hjelpeapp, råd/veil.
Samarbeid om fremtidens helsetj. i Orkdalsregionen Brosjyre
SeniorAktiviteter Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde
SeniorBoportalen Hvilke bomuligheter finnes for meg?
SeniorPortalene To tastetrykk til en enklere hverdag
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trønde Erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.
SiO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen
Vern for eldre Hjemmeside Vern for eldre

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.