A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KreftomsorgKreft

Hemne kommune har styrket kreftomsorgen med 20% stilling. Dette i tillegg til at 2 sykepleiere har spesialutdanning i faget.

Denne satsingen er gjort på bakgrunn av at kreft er en av de diagnosene som forventes å øke mest i årene framover.

En kreftpasient må forholde seg til mange ulike innstanser og funksjonen hos kommunens 2 kreftsykepleiere er å være rådgiver og veileder for kreftrammede gjennom ulike faser.

Kreftsykepleierne vil ha et spesielt fokus på de kreftrammede som ikke mottar hjemmesykepleie eller annen kommunal bistand. Barn som pårørende vil også være en viktig målgruppe.

 

Kreftbrosjyrer finner du på forskjellige venterom i kommunen.

Kreftkoordinator i Orkdalsregionen

Den norske Kreftforening

Kreftregisteret

 

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.