A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Pleie og OmsorgPleie og omsorg slide 1 Pleie og omsorg slide 2 Pleie og omsorg slide 3 Pleie og omsorg slide 4 Pleie og omsorg slide 5

 

Tjenesten skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad blir i stand til å ta vare på seg selv. Dette skjer igjennom et helhetlig og tverrfaglig samarbeid, der det det ytes forebyggende, behandlene og rehabiliterende tjenester av høy kvalitet tilpasset den enkeltes behov til enhver tid. Vi bygger på følgende mål og visjoner:

Selvstendighet, Verdighet, Trygghet og Livskvalitet

  • Boliger og tjenester skilles
  • Omsorgstjenesten gir trygghet og tillit hos den enkelte ved å gi rett hjelp til rett tid
  • Omsorgstjenesten gir et helhetlig og samordnet tilbud som imøtekommer individuelle behov
  • Omsorgstjenesten holder høy faglig kvalitet
  • Det er innarbeidet en felles ideologi som ivaretar selvstendighet og et verdig liv
  • Omsorgstjenesten stiller krav til brukerne og er en pådriver for å styrke egenomsorgskapasiteten hos den enkelte 

Hjelp til selvhjelp og mestring er viktig, samt omsorg, trygghet og forståelse.
Vår oppgave er derfor å opprettholde og / eller øke livskvaliteten til de beboerne som til enhver tid har tjenester hos oss. Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

Pleie og omsorgstjenesten administreres fra lokalene ved Hemne helsesenter som er et knutepunkt for all kontakt med de ulike tjenestene.

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.