A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fribeløp og egenandeler for helse- og omsorgstjenesterRundskriv I-1/2015 fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kr.  7.500,-.

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsbeboere som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom settes til kr. 36.200,-.

Maksimal egenandel korttidsopphold institusjon:   kr. 147,- pr. døgn.

Enkelte dag- eller nattopphold institusjon:            kr.   77,-.

Maks. samlet egenandel pr. mnd. for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon for husholdninger med skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G endres til kr. 186,-.

Endringene gjelder fra 1.januar 2015.

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.