A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HverdagsrehabiliteringHverdagsrehabilitering skal bidra til at brukerne klarer å utføre aktiviteter som er viktige for dem selv uten å måtte bli passive hjelpemottakere. Økt mestringsevne skal innebære at behovet for hjelp fra hjemmetjenesten reduseres og tidpunkt for heldøgns pleie- og omsorgsbehov utsettes.

Hverdagsrehabilitering skal gjøre det mulig for brukeren å kunne bo hjemme og være så selvhjulpen så mulig og utsette behovet for institusjonsplass.

Den enkelte skal hjelpes til å forbli "uavhengig lengst mulig i eget liv og forbundet lengst mulig i hverandres liv".

Faglig vurdering og nøye kartlegging gir grunnlaget for hvilken kompetanse det er behov for til enhver tid.

Motivasjon for egeninnstas er avgjørende for å lykkes med hverdagsrehabilitering.

 

 

Målgruppe:

- Hjemmeboende brukere med definert behov for helsetjenester i hjemmet, som har erfart brått funksjonstap som følge av sykdom eller skade.

- Det forutsetter er rehabiliteringspotensiale, samt at bruker er motivert og har samtykkekompetanse.

- Innsatsen avsluttes når mål er nådd, eller det er tydelig at målet ikke kan nås.

 

 Kontaktpersoner:

Kommuneergoterapeut Lene Glomstad, tlf. 991 23 969

Kommunefysioterapeut Barbro Amrud Nilsen, tlf. 911 92 439

 

 

 Muligheten er mange for den som er motivert!

Nyttige lenker:

Fra passiv mottaker til aktiv deltager

Brosjyre om hverdagsrehabilitering i Hemne kommune

 

 

 

 

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.