A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SkolehelsetjenesteHelsetjenester for grunnskole og videregående skole.

 

  • Sodin barne og ungdomskole
  • Liabø barne og ungdomsskole
  • Vinjeøra skole
  • Svanem skole
  • Ven skole
  • Kyrksæterøra videregående skole

 

Skolehelsetjenesten: Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. Etter skolestart er det vaksinasjoner og oppfølging ved behov.

Helsesykepleier er å treffe på Sodin skole: Mandag (etter kl. 12.00), tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.08.00 - 15.00.
Helsesykepleier treffes på Hemne videregående skole: Vigdis-Dalum
Vigdis Bjerkli

Ansvarlig for ungdomstrinnet Sodin skole, treffes på tlf. 903 66 064, samt Svanem, Vinjeøra og Ven skoler.

Ansvarlig for ungdomstrinnet Liabø skole, annen hver tirsdag fra kl. 08.30 - 14.00

Ansvarlig for Kyrksæterøra videregående skole .Onsdager kl. 08.00 - 15.00.

Linda-Vean
Linda Vean
Ansvarlig for barne- og mellomtrinnet Sodin skole, treffes på tlf. 903 66 022

Oddlaug-B-Brekken
Oddlaug B. Brekken

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.