A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SkolehelsetjenesteHelsetjenester for grunnskole og videregående skole.

 

  • Sodin barne og ungdomskole
  • Vinjeøra skole
  • Svanem skole
  • Ven skole
  • Hemne videregående skole

 

Skolehelsetjenesten: Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. Etter skolestart er det vaksinasjoner og oppfølging ved behov.

Helsesykepleier er å treffe på Sodin skole: Mandag (etter kl. 12.00), tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.08.00 - 15.00.
Helsesykepleier treffes på Hemne videregående skole: Tirsdager kl. 08.00 - 11.00 og torsdager 12.00 - 15.00.
Helsesykepleier er tirsdager hver 3.uke etter avtale, på Svanem, Ven og på Vinjeøra skoler.

Vigdis-Dalum
Vigdis Bjerkli

Ansvarlig for ungdomstrinnet Sodin skole, treffes på tlf. 72 46 01 85, samt Svanem, Vinjeøra og Ven skoler.

Linda-Vean
Linda Vean
Ansvarlig for barne- og mellomtrinnet Sodin skole, treffes på tlf. 72 46 01 88.

Oddlaug-B-Brekken
Oddlaug B. Brekken
Ansvarlig for videregående skole, treffes på tlf. 416 21 494.

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.