A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LenkerLenke Beskrivelse
Amathea Tilbud om veiledning og graviditetstest
Anskaffelsesportal - Trøndelag fylke
Betalingsregulativ
Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.
Folkehelseinstituttet (Folkehelsa) Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smi
Fyrtårnsportalen Nasjonalt senter for telemedisin
Helse Midt Norge Nettstedet til Helse Midt-Norge RHF
Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsearbeidet skal bidra til at folk får flere leveår med god helse, redusert risiko for sykdom
Helseportalen
Helsetilsynet Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene
Hemne Frivillighetssentral En møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
Maler - anskaffelser
Nasjonal faglig retningsl. svangerskapsomsorgen
Nasjonale faglige retningslinjer for veiing m.m. Forskrift fra Helsedir. om retn.linjer for veiing og måling i helsestasjonstjenesten
Regelhjelp.no Samling av div. regelverk
Rustelefonen Gir faktainfo. om rus/rusmidler, hjelpeapp, råd/veil.
Samarbeid om fremtidens helsetj. i Orkdalsregionen Brosjyre
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trønde Erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.
SiO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.