A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LenkerLenke Beskrivelse
Anskaffelsesportal - Trøndelag fylke
Folkehelseinstituttet (Folkehelsa) Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smi
Fyrtårnsportalen Nasjonalt senter for telemedisin
Helse Midt Norge Nettstedet til Helse Midt-Norge RHF
Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsearbeidet skal bidra til at folk får flere leveår med god helse, redusert risiko for sykdom
Helseportalen
Helsetilsynet Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene
Nasjonale faglige retningslinjer for veiing m.m. Forskrift fra Helsedir. om retn.linjer for veiing og måling i helsestasjonstjenesten
Regelhjelp.no Samling av div. regelverk
Rustelefonen Gir faktainfo. om rus/rusmidler, hjelpeapp, råd/veil.
Samarbeid om fremtidens helsetj. i Orkdalsregionen Brosjyre
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trønde Erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.
SiO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen
Vern for eldre Hjemmeside Vern for eldre

Nyhetsbilde

Åpningstider i jula ved Hemne Legesenter

Informasjon om åpningstider for Hemne legesenter i jula.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Fra 1.september har legevakten samme nummer i hele landet;
Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg, uansett hvor i Norge du ringer fra.
Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil - og er gratis!