A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LenkerLenke Beskrivelse
Folkehelseinstituttet (Folkehelsa) Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smi
Fyrtårnsportalen Nasjonalt senter for telemedisin
Helse Midt Norge Nettstedet til Helse Midt-Norge RHF
Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsearbeidet skal bidra til at folk får flere leveår med god helse, redusert risiko for sykdom
Helseportalen
Helsetilsynet Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene
Nasjonale faglige retningslinjer for veiing m.m. Forskrift fra Helsedir. om retn.linjer for veiing og måling i helsestasjonstjenesten
Regelhjelp.no Samling av div. regelverk
Rustelefonen Gir faktainfo. om rus/rusmidler, hjelpeapp, råd/veil.
Samarbeid om fremtidens helsetj. i Orkdalsregionen Brosjyre
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trønde Erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.
SiO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen
STFK - Innkjøpsportal
Vern for eldre Hjemmeside Vern for eldre

Nyhetsbilde

SMS via HelseRespons er ikke lenger en mulighet ved Hemne legesenter

Fram til nå har SMS til Hemne legesenter via HelseRespons vært en mulighet for bestilling av timer, fornye resepter etc.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Fra 1.september har legevakten samme nummer i hele landet;
Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg, uansett hvor i Norge du ringer fra.
Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil - og er gratis!