A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UngdomsaktiviteterKontaktinfo

Ungdomssekretær Randi Lund Bugten
Tlf. 72 46 02 94 / mob. 959 67 916
E-post: randi.bugten@hemne.kommune.no

Ungdomssekretæren har flg. ansvarsområder:

 • SLT-koordinator
 • MOT-koordinator
 • "Trygt hjem for en 50-lapp"
 • Veileder for Ungdomsrådet
 • Annet ungdomsrelatert arbeid.

SLT

 SLT logo

SLT-gruppa jobber med kriminalitetsforebygging til beste for barn og unge i Hemne.
Formål: Samordne arbeid mellom ulike etater og lokale lag og organisasjoner. 
Tilrettelegge for positive oppvekstmiljø.
SLT arbeidsgruppe i Hemne kommune har representanter fra følgende områder:

 • Helsestasjonen
 • Sodin skole
 • Tjeneste for psykisk helsearbeid
 • Barnevern
 • NAV
 • Kultur og fritid
 • Hemne vgs
 • Politiet  

Aktiviteter i regi av SLT-arbeidsgruppe:

AKTIV SOMMER

Aktiv sommer - kanoAktiv sommer 2008, Sykkeltur

 • Et gratis aktivitetstilbud for ungdom i regi av Hemne kommune
 • Gjelder ungdom fra 7. klasse, og til og med det året du fyller 18

Aktiv sommer telefonen:  mob. 915 21 914
Presentasjon av SLT kan du se her.  

HEMNE - ET LOKALSAMFUNN MED MOT  MOT-logo  

En helhetsmodell for implementering av  MOTs filosofi og budskap, en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.

 • MOT`s mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.
 • MOT er en rød tråd på ungdoms arenaer gjennom program og tiltak i skolen, og på fritiden
 • Lokale MOT-team som deler kunnskap og inspirasjon
 • Toppforankring av MOT i lokalsamfunnet
  Mer informasjon om MOT i Hemne.

MOT-leder: Hege Bjerkli Daaland

MOT-koordinator: Randi Lund Bugten
Informatører ved Sodin Skole: Charlie Stuart og Charlotte Vitsø.
Informatører ved Hemne videregående skole: Ingrid Hoftun og Astrid Hofset Nilssen. 
Hemne videregående skole ble i 2005 en MOT-skole. De har sine egne informatører ved skolen. Ønsker du mer informasjon om Hemne videregående skole får du det her

UNGDOM MED MOT

 • En Ungdom med MOT skal være en god rollemodell og et godt forbilde for andre. 
 • En Ungdom med MOT skal gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si nei. 
 • En Ungdom med MOT skal bidra til å styre oppvekstmiljøet i positiv retning både på skolen og i fritiden.    

 For mer info om MOT se www.mot.no

TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP

Retningslinjer gjeldende fra 01.02.12

- For passasjerer mellom 15-22 år.( fra det året en fyller 15)
- Gjelder kveld/natt til lørdag, og kveld/natt til søndag
- Bestilling skal skje før kl: 22:00, der tidspunkt for henting og hvor turen går skal avtales
- Turen bestilles hos Hemne Taxisentral på tlf: 72 45 18 00
- Det skal avtales henting for hjemkjøring til egen bopel så raskt som mulig etter kl: 02:00
- Navn og telefonnummer oppgis til Taxisentralen ved bestilling
- Ordningen gjelder innenfor Hemne kommune
- Pris kr: 50,- uansett hvor i kommunen du skal
- Ordningen gjelder hjemkjøring fra offentlige arrangement
- Vis legitimasjon til taxisjåfør
- Ordningen gjelder ikke for private sammenkomster, bursdager eller vennebesøk.
- Dersom du bestiller taxi og ikke møter opp må du likevel betale turen
 • Med offentlig arrangement menes arrangement som er åpen for allmennheten der du betaler inngangsbillett, og/eller påmeldings/deltakeravgift:
  Arrangement for ungdom der vi kan bruke offentlig fest eller lan party som et eksempel:Det må være søkt det offentlige /politiet om dette arrangementet i forhold til retningslinjer og krav om vakthold.
  Ordningen gjelder også når hotell og spisesteder i kommunen har offentlige arrangement med påmelding og/eller inngangsbillett/deltakeravgift.  

HEMNE UNGDOMSRÅD

 • Det er viktig ungdom med sterkt engasjement og kreativt tankegods blir hørt. 
 • Hemne ungdomsråd skal være en god skole i demokrati, og et organ med reel innvirkning. 
 • Ungdomsrådet som organ skal være et medvirkningsorgan for barn og unge i Hemne kommune, og slik kan de bidra til utvikling av lokalsamfunnet.  
 • Hemne ungdomsråd består av 9 medlemmer i alderen 14- 18 år.
 • Egne vedtekter.
 • Faste møter en gang pr. mnd.
 • Administrerer eget budsjett.
 • Arrangerer aktiviteter for ungdom og bidrar under ulike arrangement.
 • Konstituert leder i Hemne ungdomsråd er Vanja Katrine Kilvik tlf: 952 07 344, e-post: vaniak@hotmail.no 
 • Nestleder i Hemne ungdomsråd er Tor Håvard Schei tlf: 407 00 752, e-post: kattohd@gmail.com
 • Veileder ungdomssekretær Randi Lund Bugten  tlf: 959 67 916, e-post: randi.bugten@hemne.kommune.no
 • Ungdomsrådet er på Facebook