A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sagastuo2.trinn

Sagastuo

Sagastuo ble gjenreist ved Holla grendehus i 1983. Husmannsplassen ogsenere småbruket Saga lå der smelteverket Wacker Chemicals Norway AS, også kjent som Holla metall, ligger i dag. Navnet Saga har opphav i sagbruksdrift på 1600-tallet. På grunn av industrialiseringen ble Sagastuo fraflyttet i 1971.

I Sagastuo kan du møte portrettlike kopier av sjølfolket fra 1800-tallet, Erik Sagan og kona Beret i et hjemmemiljø svært likt deres eget.

Museet har gitt ut Erik Sagens annaler, som kan kjøpes på kulturkontoret.