A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Magerøya - hus og kulturhistorieMagerøya

Magerøya ligger i Trondheimsleia ved Gjengstøa. Hoveddelen av Magerøya er statlig eid friluftsområde, mens bygningene med tilhørende arealer eies av Hemne kommune.
På fastlandet er det parkeringsplass og båtutsett i Gjengstøa. Det er god atkomst til øya for småbåter ved Magerøytunet. Der er det også toaletter og dusj og tilgang til vann og strøm.
Magerøya Gjestgiveri driver i sommersesongen servering og overnatting i hovedbygningen.

Se her https://www.facebook.com/mageroya

Det staselige bygningsmiljøet som ønsker velkommen til øya, vitner om den tid da Magerøya var et handelssentrum distriktet.Øya hadde sin storhetstid på slutten 1880-tallet, nettopp som handelssted, med dampskipanløp, telegrafstasjon og skysstasjon med kongelig bevilgning. Like fullt har det vært bosetning på øya antakelig helt fra før vikingetid.Frodigheten gjorde at øya var attraktiv i jordbrukssammenheng, og beliggenheten at den ble et naturlig sentrum i den tiden det meste av ferdselen foregikk til sjøs.
De senere årene er det lagt ned mye arbeid i å rydde stier og å rehabilitere det gamle kulturlandskapet på øya.Her er det rike muligheter til å oppleve et variert frilufts- og naturmiljø med godt bevarte kulturminner.

Hovedstien går fra gårdstunet gjennom den gamle ærverdige alleen med eik, ask, bøk, lønn, balsampoppel og hestekastansje, forbi tuftene etter fjøset og opp til eplehagen, som ligger lunt inntil en sørvendt bergvegg. Hagen er restaurert, men til tross for høye gjerder er det rådyrene som har mest glede av epletrærne.

Følger du stien videre, kommer du opp på øyas høyeste punkt, Magerøyhausen, som med sine 87 m.o.h. gir en fantastisk utsikt over sjø og land. Ned kan du ta stien om Kapellskaget, hvor det er funnet spor etter gravrøyser fra vikingetida. Du kan også nyte natur og landskap utenom stiene, og går du langs sjøen finner du fine plasser for bading og fiske.

Magerøysjåen sjøbruksmuseum

I nothuset – Skjåen – er det i dag sjøbruksmuseum med utstilling av fiskeredskaper og andre gjenstander fra livet ved kysten i gamle dager.
I museet står også Åfjordsbåten, den over 100 år gamle og 28 fot store ”Futbåten”, med full rigg. Båten ble brukt av futen på Fosen når han dro rundt i distriktet og krevde inn skatt. Utstillingen omfatter også en færing med full rigg. Færingen var den vanligste båttypen til daglig bruk.

 

Skjåen er åpen for omvisning i sommersesongen. Ta kontakt med vertskapet på Magerøya v/Henrik Hays Nilsen, mobil: 922 29 497, tlf: 72 45 38 00, eller kulturkontoret tlf. 72 46 00 00.
Museet har gitt ut heftet Magerøya - Øya og folket gjennom tidene (1999), skrevet av lokalhistorikeren Erling Hellandsjø.

 

Les mer historie om Magerøya her: