A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Øvrige anlegg/utstillingerGjenstandssamling

Hemne bygdemuseum har en forholdsvis stor gjenstandssamling, over 2000 objekter. Samlingen finnes spredt ut over i museets egne bygninger, og i egne magasiner. Det er en målsetting å få digitalisert gjenstandssamlingen, på samme måte som fotosamlingen.
I tillegg til gjenstandssamlingene har museet stedsnavnarkiv og folkeminnesamling, lokalhistorisk arkiv og en samling med amerikabrev. Disse arkivene er foreløpig ikke tilrettelagt for publikum.

Utstillinger

  • "Sjøen ga mat og inntekt". Sjøbruksutstilling i Magerøyskjåen.
  • Kjørseskulen - Utstilling i klasserommet viser originalt og tidsriktig utstyr, interiør og dukker med klær fra ulike tidsperioder (1870, 1900, 1930 og 1950).
  • Sagastua -I Sagastuo på Holla kan man treffe Erik og Beret Sagen i form av portrettlike dukker av de to. Her er de i sitt hjem, Hollasaga eller Saga, huset som opprinnelig var en del av husmannsplassen og senere småbruket Saga på 1800- tallet.

Eidsfossen

Her finnes en verneverdig steinhvelvbru fra 1840-åra, som Statens Vegvesen har restaurert. Hemne bygdemuseum har satt opp en orienteringstavle, som forteller om brua og andre kulturminner ved Eidsfossen: Sagbruk, kverndrift, meieri og kraftverk. Området er prioritert i fylkets kulturminneplan.

 

Nygarden

ligger ved Fagerlivegen på Grøtan. Her finnes hustufter og gravrøyser, som er tidfestet til jernalderen. I samarbeid med Vitenskapsmuseet ved NTNU er det satt opp en orienteringstavle. Se artikkel av arkeolog Oddmunn Farbregd i Årbok for Fosen 1977 s. 99-102.

Vedøya

På Vedøya mellom Røstkvervet og Mistfjorden har Hemne Bygdemuseum restaurert et 150 år gammelt nothus. Her finnes sildnotbruk med notbåter og fullt utstyr. Både Røstkvervet og Mistfjorden var i sin tid gode sildefjorder. I 2003 arrangerte museet Vedøydagen.
Nothuset er ikke åpent for omvisninger.