A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TelefonvarslingVarslingssystemet gir deg bl.a. beskjed om uventet vannstans, beskjed om å koke drikkevannet, varsel om større hendelser i nærområdet (f.eks. ulykker, større ras o.l.).

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til sine innbyggere.
Via UMS Service Varsling sørger vi for at du mottar beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, anbefaling av koking av drikkevann og ved hendelser som større ulykker, ras o.a. i ditt nærområde.  Det kan også være aktuelt å bruke systemet for å nå ut med hurtig informasjon i andre situasjoner.

 

Varsling via mobil eller fasttelefon.


Varslingen skjer ved at det blir sendt ut en SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, ulykker o.a. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller om hva som skal skje.  Varslingssystemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.
Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for å høre meldingen som er innlest.
På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen.
0 - dersom du ønsker å få beskjeden opplest en gang til.
NB: Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret.
Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Blir jeg varslet? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager), http://cdm.ums.no.
Her kan du også registrere deg på en adresse som du ikke er folkeregistrert på, dersom du f.eks ønsker å få varsel ved henvendelser som berører fritidseiendom e.l.
Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser som vedrører din hjemmeadresse.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.  Den som innehar slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere seg i databasen,
som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling, inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter.
Det kan være vanskelig å nå de rette personene, bedriftene anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager, http://cdm.ums.no.
Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing.  Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller med tastevalg for viderekobling derfor er lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.
Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Dersom vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.
Vi ber derfor om at riktig kontaktperson registreres på : http://cdm.ums.no.

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen - sårbare abonnenter.

Hemne kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde.  Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.
Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.
Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:
- Alders- og sykehjem
- Frisører
- Hotell
- Leger/medisinsk
- Næringsmiddelindustri
- Restauranter/kafeer
- Skoler/barnehager
- Tannleger/tannhelse
Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre årsaker, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her : http://cdm.ums.no.

Merk:

For henvendelser angående dårlig trykk, vannlekkasjer, kloakkstopp o.l. skal Teknisk Vakt kontaktes på tlf.: 72 46 01 42.

For eventuelle spørsmål i forhold til registrering/endring av telefonnummer i varslingssystemet kan tekniske tjenester kontaktes.