A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FriluftslivNaturen i Hemne er preget av variasjon og mangfold og det samme er muligheten til å drive friluftsliv. Naturgrunnlaget og tettstedenes geografiske plassering i kommunen legger til rette for naturopplevelser.

 

Hemne har en kyststrekning på omtrent 90 km i ytre strøk av kommunen finnes en fin skjærgård. Langs kysten av Hemne og Snillfjord ligger fem statlig sikra friluftsområder som er tilrettelagt for allmennheten. Hemne kommune driver skjøtsel og tilrettelegging i de statlig sikra friluftsområdene og i andre friluftsområder. Det er etablert småbåthavner med gjesteanløp i kommunens tre tettsteder. I tillegg til dette, finnes en rekke mindre småbåthavner i tilknytning til hytteområdene.

 

Avstanden fra fjord til fjell og skog er kort og fotturer i fjellet er viktig for innbyggerne i kommunen. Hemne kommunes høyeste fjell Ruten (1030 moh) er et populært turmål for toppturentusiaster både sommer og vinter. Flere populære turstier er avmerket i kommunens aktivitetskart. Aktivitetskart inneholder også informasjon om natur og kultur, tettsteder, severdigheter, jakt- og fiskemuligheter.

 

Vinjeøra, Kyrksæterøra og Hellandsjøen er det etablerte lysløyper og disse er velpreparerte når føreforholdene tillater det. I tillegg er det ved gode føreforhold oppkjørt milevis med skiløyper utenfor lysløypene.

 

Jakt og fiske opptar mange i Hemne. Hemne har en livskraftig hjortestamme. Storviltjakt, og spesielt hjortejakta er den økonomisk mest viktige jaktformen og er årets høydepunkt for mange. For andre er rypejakt og annen småviltjakt av størst viktighet.

 

Hemne kommune har 150 innsjøer og i de aller fleste er det fisk å få. Det vanligste fiskeslaget er ørret, men i noen innsjøer kan man også får røye og anadrom laksefisk. Hemne har flere lakseførende vassdrag og alle ligger lett tilgjengelig fra veg.

 

Informasjon om friluftslivsaktiviteter og frivillige lag organisasjoner finner du på Hemne portalen

Multeplukking

 Bærplukking på Kjørsefjellet      

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.