A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motorferdsel i utmarkMotorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Bruk av motorkjøretøy i utmark kan imidlertid være viktig i forbindelse med næring og nyttetransport.

Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som også omfatter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Loven gjelder for motorferdsel på innsjøer, i utmark på barmark, på snødekt mark og landing/avgang med luftfartøy.

Miljødirektoratet har utarbeid en veiledning om motorferdsel i utmark. Den finner du her.

  

Ervervsmessig kjøring

De som har tillatelse til leiekjøring med snøscooter plikter å ta på seg kjøreoppdrag med snøscooter for andre til følgende formål;

- transport mellom bilveg og hytte

- tilsyn med privat hytte på eiers oppdrag

- transport for massemedia på reportasjeoppdrag

- transport av ved

- transport etter dispensasjonen i medhold av forskriftens § 6

 

Følgende personer er innehavere av ervervsløyve i Hemne:

Innehaver av løyve Område Telefonnummer  Gyldig til
 Henrik Sødahl m. fl Kårøydalen - Seterhaugen   92 08 92 06  02.01.2020
 Lars Ø. Moe m. fl Moe - Skardsetra   91 13 93 76  28.11.2017
 John Inge Rustli m. fl  Rustlimarka  48 07 51 27  01.01.2020
 Anders Størset m. fl  Staursetdalen  45 50 78 47  23.01.2018
 Ole Steinar Opsal m. fl.  Eide Sollia  48 25 31 21  24.01.2021
 Ivar Ohren m. fl  Kjørsemarka - Hollamarka  98 42 72 36  08.02.2021
 Vinjeøra idrettslag v. Stig Ove Stavås  Søvassdalen- Vinjefjorden  97 03 93 21  18.02.2018
 Jan Holm  Hele Hemne  98 41 04 19  13.01.2019
Dag Håvard Mjøen  Hele Hemne  92 23 01 87  23.02.2019
 Ole Brynjar Moe Moe- Skardsetra - Bjerksetrin   95 04 24 72  19.03.2019
 Thorbjørn Pande  Hele Hemne  46 68 19 05  24.03.2020
 Jan Sverre Moe  Snøfjellet utmarkslag  95 02 71 98  16.02.2021
       
       
       
 

Søknader om motorferdsel i utmark

 

Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark sendes Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra. Les mer om søknadsprosessen og kommunal behandling her.

 

Søknadskjema, kjørebok og relevante henvisninger finner du her

 

Bruk av vannscooter i Hemne

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende tredde i kraft 01.07.2013. Denne slår fast at det ikke er tillatt å kjøre vannscooter og lignende innenfor et heldekkende belte på 400 meter fra land. Det er likevel tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltet ut til områdene utenfor dersom korteste vei velges og en holder en avstand på minst 30 meter fra land, øyer og holmer. Transportkjøring i forbudsbeltet skal foregå i lav hastighet på under 5 knop og den som kjører skal være spesielt aktsom for annen trafikk.

 

Bruk av vannscooter på innsjøer og elver er ikke tillatt i Hemne.

 

Tillatelser til motorferdsel i utmark tildeles i tråd med regelverket og etter skriftlig søknad.

Søknadsskjemaet sendes Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra. 

Les mer om kommunal behandling av tillatelser til motorferdsel i utmark her