A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AllemannsrettenFriluftsloven regulerer allmennhetens tilgang til naturen og derved mulighetene til friluftsliv. Allemannsretten gir deg rett til å ferdes og oppholde deg i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier.

 

Allemannsretten medfører også en høstingsrett; du kan plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk.

 

Ingen kan ikke vanskeliggjøre eller stoppe ferdsel som tar utgangspunkt i allemannsretten. Imidlertid skal ferdselen foregå uten nevneverdig ulempe for andre. Allemannsretten tar sikte på å regulere bruken, slik at skadene på naturmiljøet blir minimale, og at konfliktnivået dempes.

 

I følge friluftsloven kan alle:

·         ferdes fritt til fots og på ski i utmark,

·         ferdes over dyrket mark om vinteren når marka er snødekt/frossen, 

·         bruke kano, kajakk, ro- eller seilbåt i vann eller vassdrag

·         sykle langs veier og stier i utmarka, 

·         bade i sjøen, vann og vassdrag.

Grunneier eller den som opptrer på grunneiers vegne, har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller skader eiendom.

 

Les mer om allemannsretten her..

 

 Strengen

Fra området Strengen i Hollamarka                                               

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.