A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fiskemuligheter i HemneElvefiske

Hemne har flere lakseførende vassdrag og alle ligger lett tilgjengelig fra veg. Samtlige elver er smålaks- og sjøørretelver. Graden av tilrettelegging for sportsfiske varierer en del fra vassdrag til vassdrag og vannføringen varierer mye gjennom fiskesesongen. Det kan derfor være fordelaktig å undersøke vannstanden i vassdraget før turen legges til elva.

Viktige anadrome vassdrag i Hemne:

  • Søavassdraget er regulert ved Vasslivatnet, Søvatnet og ved Stavåsdammen på Eidet. Den nedre delen av Søa renner fra Rovatnet og ned i Hemnefjorden gjennom Kyrksæterøra sentrum. Denne delen av Søa er omtrent 2 km lang og når vannstanden i elva tilstrekkelig, byr elva på mange fine høler og stryk. Hemne jeger- og fiskeforening har etablert en fiskeplass for funksjonshemmede i Ånesøyan. Laks og sjørett går fra fjorden opp i Rovatnet og videre i flere bekker og elver som munner ut i Rovatnet. Fiskekort kjøpes ved Best bensinstasjon på Kyrksæterøra og ved inatur.no her
  • Hollaelva renner ut i fjorden ved smelteverket Wacker Holla Metall, omtrent 6 km fra Kyrksæterøra sentrum. Vassdraget er regulert og Hollaelva er en utpreget flomelv. Elva vokser vanligvis opp et par ganger i fiskesesongen og kan by på eventyrlig fiske om forholdene ligger til rette. 
  • Fjelnavassdraget renner gjennom Kårøydalen og munner ut i Vinjefjorden ved Vinjeøra. Opprinnelig gikk laksen og sjøørreten i underkant av 1 km oppover elva til Fjelsetfossen, men etter at en fisketrapp ble bygd i 2002 har den fiskbare strekningen økt med et par kilometer.  Fiskekort kjøpes ved Best bensinstasjon på Kyrksæterøra og ved inatur.no her
  • Åelva renner ut fra Nessvatnet og ned i fjorden omtrent en km vest for Hellandsjøen. Elva er i overkant av 5 km lang, og er lett tilgjengelig fra bilveg. Fra Åelva går laks og sjøørret opp i Svanemsvatnet, Sengsdalsvatnet og Nesvatnet. Fiskekort kjøpes ved Best bensinstasjon på Kyrksæterøra og ved inatur.no her

Video fra Åelva og Fjelna finner du her 

Innrapportert fangststatistikk for de omtalte elvene finner du her

Hjemmesiden til Sjøørretprosjektet i Hemnfjorden og Snillfjorden finner du her

Fisketid etter anadrom laksefisk i vassdrag i Hemne for 2016:

Kommune Vassdragsnr Vassdrag Fisketid laks(L) og ørret (Ø) Kvote
Hemne 116.8Z Belsvikelva Ingen fisketid  
Hemne 113.Z Fjelna

L:15.06–15.08

Ø:15.06–15.08

Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Hemne 119.2Z Hagaelva

L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07

 

 
Hemne 119.11Z Haugelva

L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07

 

 
Hemne 119.3Z Hollaelva

L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07

 

 
Hemne 113.5Z Staursetelva

L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07

 

 
Hemne 119.1Z Søa

L:01.07-31.07
Ø:15.06–15.08

 

Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Hemne 116.Z Åelva

L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08

 

Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.

 

Innlandsfiske

I Hemne er det omtrent 150 innsjøer og i de aller fleste kan man få fisk. Det vanligste fiskeslaget er ørret, men i noen innsjøer kan man også får røye og anadrom laksefisk. Omtrent 30 av innsjøene i kommunen ligger innenfor 150 meter fra veg. Fiskekvaliteten i Hemnes innsjøer varierer nok en del, men det er ikke uvanlig å få ørret på over en kilo enkelte i enkelte vann. I flere av innsjøene drives det også fiskeforvaltningstiltak for å bedre kvaliteten på fisken.

 

Fritidsfiske i fjorden 

Hemne kommune har en kyststrekning på omtrent 90 km, og i ytre strøk en fin skjærgård. De tre tettstedene Kyrksæterøra, Vinjeøra og Hellandsjøen har båthavner, og derfra er det relativt kort veg ut til gode fiskeplasser. Båter kan leies ved enkelte campingplasser. Om en ikke ønsker å fiske fra båt, kan en prøve fiskelykken fra land og oppnå gode resultater.

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.