A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Magerøya friluftsområdeMagerøya Friluftsområde ligger i Trondheimsleia ved Gjengstø, øst for Røstøya. Hoveddelen av Magerøya og omkringliggende holmer ble kjøpt av staten i 1968 og derved sikret som friluftsområde. Bygningene på øya, samt eiendommen rundt eies av Hemne kommune. Det statlig sikra friluftsområdet på Magerøya er omtrent 642 dekar.

Magerøya har lang kulturhistorie. Det har antageligvis vært bosetting her siden før vikingtiden og øya har vært sentral i forbindelse med handel langs kysten. Det har også blitt drevet gjestgiveri og butikk her. Hovedbruket fungerer i dag som kafé/restaurant og er åpent for allmennheten i sommerhalvåret. I tillegg til bevertning, er det mulig å få dusjet og benytte toalettet ved handelsstedet. Ved et besøk på Magerøya anbefales det å besøke sjøbruksmuseet «Skjåen».

Det tidligere handelsstedet på Magerøya ligger i naturskjønne omgivelser. På øya er det merkede stier og en fottur i det gamle kulturlandskapet med høye lønnetrær og åpne sletter er verdt å få med seg. Havnen ved øya er lun og har plass til et stort antall båter. Dybden ved flytebrygga er mellom 1,7 og 11,7 meter ved laveste lavvann. Rundt Magerøya er det utplassert båtfester.

På fastlandssiden, rett sør for Magerøya, ved Gjengstø ligger et kaianlegg som også er statlig sikret friluftsområde. Her er det lagt til rette for allmennheten med båtutsett, parkeringsplass og flytebrygge.

Les mer om Magerøya her..

Video fra Magerøya finner du her..

Magerøya

Tunet på Magerøya

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.