A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jamtøya friluftsområdeJamtøya Friluftsområde ligger i Hemnfjorden, men i Snillfjord kommune, utenfor utløpet av Åstfjorden. I 1976 kjøpte staten Jamtøygården som bestod av store deler av Jamtøya, samt de omliggende øyer og holmer. Jamtøygården er på totalt 965 dekar. Jamtøya har navnet sitt fra den tid det kom folk fra Jämtland og befolket øya.

Øya og skjærgården omkring har store natur- og friluftsverdier. Her finnes kulturmark, kystlyngskog og svaberg. Det er gode fiskeplasser i området og et rikt fugleliv. Sør for Jamtøya ligger to holmer som kalles Fuglan. Her var det tidligere gode sankeplasser for måseegg. Det er i dag ikke helårsboende på øya. Tidligere har det vært bosetting på både Jamtøygården, Kuppelvika, Kammen og Jamtøyneset.

Sørøst på øya, ved Jamtøygården er det etablert flytebrygge med god dybde for å lette adgangen til øya. Her er bord og benker og toalett. I Kuppelvika beites det med storfe. Det er veier og stier på øya, men flere kan være vanskelig å finne på grunn av gjengroing.

 

Jamtøya

Eldre bilde fra Jamtøya                                             

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.