A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Park- og grøntanleggRundt om i Hemne finnes en mengde park- og grøntarealer. Disse arealene har forskjellige funksjoner -  noen områder er idrettsanlegg, lekeplasser, tur- eller friområder og andre er grønne møteplasser eller etablert for sikthensyn. Felles for områdene er at de er satt av for å være trivselsskapende og helsefremmende faktorer i nærmiljøet vårt.

 

Hovedvekten av park- og grøntarealene som Hemne kommune har ansvar for ligger på Kyrksæterøra. Her har Hemne kommune flest kommunale eiendommer som egner seg til dette formålet.

 

Hemne kommune er grunneier for 25 lekeplasser. Drift- og vedlikehold av disse er overlatt til velforeninger etter avtale med kommunen.

 

Noen park- og grøntarealer:

 

Ånesøyan idrettsanlegg

Idrettsanlegget driftes av Kyrksæterøra idrettsanlegg. Her finnes kunstgressbane, løpebane, terrengløype og tennisbane. Link til kartutsnitt

 

Nerhaugen lekeplass

Etablert av velforening. Fotballbane med kunstgress og lekeapparater. Link til kartutsnitt

 

Kjærlighetsstien

Naturpreget friområde i Haugen boligfelt. Turmål for skoler og barnehager. Gapahuk og grillplass. Link til kartutsnitt

 

Sjøvoll friområde

Friområde ved sjøen i Bugen. Bademuligheter, grillplass og benker. Link til kartutsnitt

 

Elvepromenaden langs Søa

        Elvepromenaden langs Søa          

 

 

 

 

 

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.