A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Naturen i HemneHemne kommune har en lang kystlinje og ytterst mot Trondheimsleia preges landskapet av skjærgård med øyer og holmer. I indre deler av kommunen preges landskapet av elvedaler og åpent fjordlandskap. Her er også Rovatnet et landemerke.    

Vegetasjonen domineres ellers av furu- og bjørkeskog i lavereliggende strøk. Langs vassdrag er ofte gråor framtredende. I underkant av 60 % av kommunen er skog- og myrarealer. Landskapet er snilt med forholdsvis myke linjer. Likevel er avstanden kort mellom fjord og fjell. Omtrent 35% av kommunen er høyfjell og her finnes mer alpin vegetasjon.  

 

Grøttuva

Utsikt fra Grøttuva

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.