A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Soløya naturreservatSoløya har ifølge utkast til verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag fylke (1992) en av fylkets største gråmåkekolonier i fylket. I tillegg hekker en del andre arter, men da mer fåtallig. Hemne kommune overtok forvalteransvaret for Soløya i 2015.

Det er ilandsstigningsforbud på Soløya i hekkesessongen. Verneforskriften finner du her..

Link til kartutsnitt

Soløya

Soløya sett fra Røstøya                           

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.