A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vinjstormyra naturreservatVinnstormya naturreservat ble opprettet i 1990 med formål om å bevare en av de svært få og fineste utformede høgmyrene i de indre kystdistriktene i Sør-Trøndelag.  En høgmyr er en type myr som karakteriseres av at torva over tid har bygget seg opp til å danne et eller flere hvelvede partier. Høgmyra på Vinnstormyra er omgitt av flatere myrpartier og fattig vegetasjon dominerer. Området har et rikt fugleliv med traner, enkeltbekkasin og andre våtmarksfugler.

 

Link til kartutsnitt.

Verneforskriften finner du her..

Vinnjstormyra

Fine naturområder på Vinnjstormyra                    

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.