A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Naturminnet på AlstadNaturminnet på Alstad. Furutreet ”Plassafårro”, også kalt ”Stortollo”, tilhører i dag gården Alstad i Grøtvågen i Hemne. Treet står på grensen mellom de tidligere gårdsbrukene Teigen og Plassen. Ikke bare treet, men også området blir på folkemunne kalt Plassafårro, Alstadfårro eller bare Fårro. Det omfangsrike furutreet ble fredet som naturminne i 1964 og ble på vernetidspunktet anslått til å være omkring 400 år gammelt.  Hemne kommune driver skjøtsel rundt naturminnet og fjerner vegetasjon slik at treet kommer til sin rett som viktig landskapselement i Grøtvågen.

Link til kartutsnitt

Naturminne på Alstad

Naturminnet på Alstad                                           

Nyhetsbilde

Ta hensyn til måkene i hekketiden

Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.