A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ordførers hjørneOrdførers hjørne julen 2016
Hei til alle sammen!
Julehøytiden nærmer seg, julegrana ved rådhuset er lyssatt og vi ser at lysene i Tyskstien er tent, også i år er julen og førjulstiden fullspekket av tradisjoner. Været vi har i disse tider av året har imidlertid også en tendens til å være tradisjonelt ustabilt; fra det flotteste måneskinn til det mest gyselige regnskyll. Regnet har for øvrig også skapt en del problemer i forbindelse med at Eide vannverk fikk overflatevann inn i systemet. Vi må koke vannet for å være på den sikre siden. Bakterier i vannetære utfordrende for mange, men det jobbes iherdig for å få kontroll over dette. Jeg vil rette en stor takk til de ansatte i Hemne kommune, og spesielt til de som har jobbet dag og natt de siste ukene, for å sikre innbyggerne rent vann.
Året 2016 har politikerne i Hemne hatt fokus på kommunereformen. Vi har hatt folkemøter, folkeavstemming og politiske vedtak både om kommune- og regionstruktur. Vi i Hemne har tro på å bygge en sterk kommune mellom byene Trondheim/Orkanger og Kristiansund sammen med Aure, Halsa og deler av Snillfjord, og vi er glade for at Halsa kommune for andre gang sa ja til å bygge denne distriktskommunen. Aure kommune har sagt nei og det må vi selvsagt respektere. Det som kan være en fare fremover dersom vi blir splittet på dagens fylkesgrense, er at vi søker hjelp til å løse de oppgavene vi nå blir pålagt i hver vår byregion. Vi hører til et felles bo-, arbeids- og servicedistrikt, og dette vil etter mitt syn bli hemmet om vi ikke bygger denne distriktskommunen. Et av fagfeltene som blir berørt er barnevern. BUF etat blir nedlagt og arbeidsoppgavene blir overført til hver enkelt kommune, og dette vet vi vil føre til utfordringer i små kommuner. Jeg er SP-politiker og ønsker så liten endring som mulig i kommunestrukturen, men som ordfører ser jeg også utfordringer ved å stå som i dag. En kommune som jeg her har skissert, er etter mitt syn fremtidsrettet for distriktet hvor vi kunne ha hatt ansatte lokalt i stedet for i våre nærliggende byer. Kommuneøkonomien blir dessverre ikke kompensert fullt ut når staten overfører oppgaver til kommunene, noe som har vært en trend uavhengig av hvilket politisk parti som har sittet med statsministeren. Overføringer til køkonomien må konkurrere med andre fagfelt på statsbudsjettet og jeg har inntrykk av at norsk økonomi blir strammere fremover. Vi er spent på hva Stortinget vedtar våren kommune- og regionreform.
Budsjettet i Hemne Kommune for 2017 er nå på plass og vi i posisjon mener dette budsjettet bidrar til lite dramatikk for hemnværingene. Vi kommer til å drive som i dag, men med litt strammere tøyler. Vi beholder selvfølgelig grendeskolene på Vinjeøra og Svanem, og når vi i tillegg klarte å berge MOT avtalen er det stort sett fred over vedtaket. Det ble størst negativt utslag for Hemne Ressurssenter som mister avtalen med Hemne Kommune om norskopplæring av fremmedspråklige. Kommunen kommer til å ta denne jobben selv, uten denne endringen ville vi vært nødt til å legge avtalen ut til offentlig anbud. Kommunen ønsker å utnytte synergieffektene ved å gjøre jobben i egne rekker. Hele det politiske miljøet i Hemne ser utfordringer på Hemne helsesenter og vi vet det blir behov for flere senger enn det vi har i dag. I budsjettet er det satt av midler til et skisseprosjekt for å se på dette.
I år som i fjor er det umulig å gå inn i julefeiringen uten å tenke over alt det triste som skjer rundt om i verden. Vi blir stadig minnet om dette gjennom TV- i år vi ser bilder fra Syria og Aleppo. Vi kan lese om tragedier hver dag og jeg er glad for at Røde Kors fikk mye penger fra Norge og Hemne via TV-aksjonen i år.
Høsten og førjulstiden er fullspekket av arrangement som ordføreren bør/må være med på. Jeg har vært på blandt annet seniordans – sittedans, sammen med ca. 30 flotte damer. Jeg forsøkte etter beste evne å følge med på dansen, men selv om jeg slet litt var det trivelig, morsomt og sosialt. Åpning av skogsbilvei i Lernesdalen var også en fin markering, med mye praktiske opplysninger om skogsbruksnæringen i Hemne. Knut Johan Singstad inviterte til en offesiell åpning av nyfjøset i Likroken. Mye folk kom på åpningen og vi fikk se et fjøs som har mye spesielt som for eksempel automatisk lufting, ved at veggene åpner seg oppe ved taket.  
Vi hadde også i år utdeling til årets ildsjel innen idrett (gjennom Norges Idrettsforbund og Hemne Idrettsråd) og jeg vil benytte anledningen til å gratulere ildsjelene i Hemne 2016, Henry og Lina Sødal, med prisen for innsatsen i fotballmiljøet i KIL/Hemne. Varaordføreren fikk gleden av å være med på utdelingen, som var en verdig og trivelig markering. Jeg vil også gratulere damelaget i fotball med opprykk til 1. divisjon, en prestasjon av de sjeldne. Hemnværinger fornekter seg ikke innen fotball, atter en gang får fotballspillerne Pål Andre Helland og Magnus Stamnestrø, samt trener Erik Hoftun kongepokal og er norgesmestre i herrefotball. En annen stor prestasjon sto Esten Skårild for da han ble skytterprins på Landsskytterstevnet i Målselv. Esten bor i Snillfjord, men skyter for Heim/Hemne Skytterlag. Mine gratulasjoner går også til Skogrand camping som årets bedrift 2016. Alle sammen er veldig verdige vinnere.

Jeg er mektig imponert over den jobben som gjøres rundt om i lag og organisasjoner og jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som har bidratt innen kultur-, idrett- og frivillighetsarbeid i Hemne. Vi er heldige som har dere.

Jeg var på Hemne Songlag sin julekonsert 4.søndag i advent og da kom julestemningen. I mangelen av snø og hvit jul, var det perfekt å sitte i salen og nyte alle de nydelige sangene. Vi er heldige i Hemne som har så mange dyktige sangere; den ene soloprestasjonen etter den andre. Jeg er kommet i julestemning og et fullsatt Hemne Samfunnshus fikk være med på å synge Deilig er jorden, før vi gikk hjem. En nydelig sang som har masse trandisjon i seg. Jeg har ingen forståelse for de som mener det å synge gode norske sanger er feil. Julen er en tradisjon med sang, gaver og nisser. Vi kan ønske oss fred på jorden, glede oss over at vi har fred i vår del av verden og bidra til at de rundt oss får en trivelig julehelg.

Ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Nyhetsbilde

Informasjonsside - Ny kommunestruktur

Hemne kommune har i sin informasjonsstrategi vedr. arbeidet med "Ny kommunestruktur" laget en egen informasjonsside om temaet.