A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Individuell plan 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det.
Du har rett til å medvirke i arbeidet, det er din plan og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.
Når du har fått vedtak om Individuell plan ,får du utnevnt koordinator som bistår ved utarbeidelse av plan og er kontaktperson inn mot tjenesteapparatet.
Behandling av søknader og utforming av vedtak gjøres i  Koordinerende enhet som har møter etter behov.

Kontaktperson Seksjonsleder Kristine Vitsø Bratset

Søknadsskjema

 

Besøksadresse:
Hemne Helsesenter
Helsetunvn. 13, 7200 Kyrksæterøra
Telefon: 72 46 02 10
E-post: postmottak
Åpningstider administrasjon: Hverdager kl. 07:30-15:00