A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FORMÅL

Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og handlingsplan er å realisere målsettinger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.

Om årsbudsjettets/handlingsplanens anvendelsesområde, ansvar og utarbeidelse

Handlingsplanen skal

  • gjelde for fire år
  • angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden
  • danne grunnlag for årsbudsjett
  • følge opp og videreføre satsingsområder som er lagt i kommuneplanens langsiktige del
  • følge opp sentrale vedtak

Mer informasjon om handlingsplanen.

Årsbudsjett 2013 / Handlingsplan 2013-2016.
Årsbudsjett 2014 / Handlingsplan 2014-2017.
Årsbudsjett 2015 / Handlingsplan 2015-2018. 
Årsbudsjett 2016 / Handlingsplan 2016-2019.
Årsbudsjett 2017 / Handlingsplan 2017-2020.
Årsbudsjett 2018 / Handlingsplan 2018-2021.
Årsbudsjett 2019 / Handlingsplan 2019-2022.