A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ParallelloppdragKommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesenteret.

 

Vi har benyttet oss av tre arkitektgrupper som har bidratt med å tegne fremtidsbilder av Kyrksæterøras utvikling og redegjort for hvordan man kan arbeide for å realisere visjonene. Kommunen har gjennom parallelloppdraget mottatt ambisiøse, konkrete, gjennomførbare og kreative forslag og strategier, samt satt fokus på problemstillinger og temaer som bør følges opp i det videre arbeidet. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere befolkningen til debatt.

 

Parallelloppdrag er ingen konkurranse, det kåres ingen vinner og kommunen kan bruke materialet fra innkomne forslag etter eget ønske. For å sikre lokal forankring og gjennomføringskraft er en evalueringsgruppe med deltagere fra næringsliv, kommune og fylkeskommune engasjert til å utarbeide en rapport som skal fremmes for kommunestyret i juni 2018. Rapporten vil også offentliggjøres for øvrig befolkning.

 

I tillegg til parallelloppdraget skal det lages en trinnvis strategi for gjennomføring av planen som drøfter kommunens rolle spesielt. Områdeplanen skal både fastsette den overordnede sentrumsstrukturen, stake ut kursen for helsefremmende og bærekraftige løsninger og legge til rette for et attraktivt og levende sentrum. Prosessen skal bidra til å styrke felles identitet til Kyrksæterøra som kommunesenter for innbyggere i hele den nye kommunen, og løfte frem muligheter for et godt samspill mellom tettstedene. 

 

Gjennom parallelloppdraget har lokalsamfunnet fått gode innspill til mulige løsninger for å utvikle Kyrksæterøra til et bærekraftig, menneskevennlig og attraktivt tettsted. Her finner du resultatene fra arkitektene: Team 1, Team 2 og Team 3.

 

De tre arkitektteamene som har bidratt i prosessen er følgende:
Team 1
Lala Tøyen as
Kåmmån as
Formløs architecture
 
Team 2
Juul|Frost arkitekter
 
Team 3
Oslo Works arkitekter
KOHT arkitekter

Asplan Viak