A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fremtidsverksted 

Fremtidsverksted i Kulør'n 3.-4. mai 2017

Fremtidsverksted

Vi vil først og fremst takke næringsliv, frivillighet, politikere og interne krefter i Hemne kommune for flott oppmøte. Tilbakemeldingene vi har mottatt så langt fra deltakere har vært svært positive, både med hensyn til faglig innhold og betydningen for dialog på tvers i lokalsamfunnet vårt.

 

Fra kompetente foredragsholdere fikk vi ta del i noen sentrale trender som vises i samfunnet vårt innenfor «å bo og leve». Det vises til at den «yngre eldregruppen» mellom 50-70 setter høyere krav til sine omgivelser enn før, både innen sosiale møteplasser, kulturelle opplevelser og estetiske uttrykk. Dette begrunnes med at vi har hatt en periode med god råd og mye reising og ferieturer. Videre ser vi at ungdommen sjelden «flytter hjem igjen» - og storsamfunnet er vitne til en omfattende urbanisering som tar med seg de unge og opplevelsessugne.

Vi fikk presentert prinsipper som «inkluderende arkitektur», nye samarbeidsmodeller for bygging av eget hus, fellesskapsløsninger i det offentlige rom, bofellesskap for eldre og yngre SAMMEN, samarbeidsformer mellom kommune og utbygger med boligsosial hensikt med mer.

«Skal vi våge å tenke helt nytt? Det tror jeg faktisk er mulig – vi må bort fra den tradisjonelle tenkninga!» Rådmann T. Aarvaag

 

Her finner du presentasjonene fra samlingen:

Eileen Brandsegg - Oppsummering byliv og byromsanalyse

 

Øystein Bull-Hansen - Sambruk i sentrum

Karin Høyland - Å møte morgendagens omsorgsutfordringer gjennom bevisst sentrumsutvikling

Michael F Gee - Øra inn i fremtiden - Hverdagen i tøffelavstand

Kristin M Hals - Husbanken - Bolig for velferd

TOBB - Leie før Eie

Heidi Fossland - Trondheim kommune - et liv uten egen bil - en utopi

Siri Gjære - Selvbyggerne

Gruppearbeidet resulterte i spennende resultater fra gruppearbeidet som var gjennomført på tvers av politisk og samfunnsmessig tilhørighet.

Nedenfor finner du en prioritert liste over resultatene, med antall stemmer i parentes.

 

Kortsiktige tiltak:

 • Scene m/høyttalere (34)
 • Utrede ring K (ringbuss Kyrksæterøra sentrum + samkjøring skolebuss grendene) (20)
 • Fotgjengerovergang Lankan / Falksenteret (16)
 • Benker / pynting (14)
 • Tuftepark (14)
 • Tilrettelagte fiskeplasser – molo småbåhavna (13)
 • Bilfri Øragata (9)
 • Turstier (8)

Langsiktige satsningsområder:

 • 3 gangbruer (over Søa) /langs Rovatnet, «strandpromenaden», etc. (98)
 • Folkebibliotek / kulturhus storstue / flytting av bibliotek (66)
 • Familieoppholdssted i Øragata / flerbrukspark (42)
 • Rådhus – flerbrukshus (34)
 • Møte «eldrebakken» / demensutfordring (26)
 • Boligprosjekter – generasjon / universell utforming (24)
 • Ring K – gjennomføring (22)
 • Overbygde møteplasser / samarbeid (14)
 • Innglassing av Øragata (8)
 • Musikkpaviljong (7)
 • Truck-stopp Stormyra (4)

 

Vi tar med oss innspillene til videre prosess knyttet til sentrumsprosjektet – og oppfordrer alle til å ta kontakt dersom det skulle være interesse for å være med å utvide mulighetsrommet for realisering av ovenfornevnte tiltak og satsningsområder!