A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Krisesenteret for Orkdal og omegnHar du behov for kontakt med krisesenter?

Hemne kommune har avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn.

Døgnåpen krisetelefon 72 48 24 10

e-post: krisesenteretorkdal@outlook.com 

Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte uten timeavtale eller henvisning fra lege eller andre tjenester.

Tilbudet omfatter

  • Råd og veiledning
  • Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning
  • Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt

Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat.

 

Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1.januar 2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og midlertidig botilbud.

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

 

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem.

 

Hva gjør du/hvordan går du frem ved behov for kontakt med krisesenter :

Ring telefonnummer : 72 48 24 10, ingen henvisning, telefonvakt 24 timer i døgnet hele året.
Du vil få kontakt med erfarent personell som bistår deg med rådgivning og/eller hvordan du kan komme deg til krisesenteret.
Krisesenteret hjelper deg å komme i kontakt med lokalt hjelpeapparat om du ønsker det.

Krisesenter for Orkdal og omegn (hjemmeside)

Facebooksida til Krisesenter for Orkdal og omegn