A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fakta om Hemne kommuneHemne kommune er en kystkommune beliggende i Trøndelag fylke, ca 110 km fra Trondheim og ca 60 km fra Orkdal.  Kommunen grenser til Møre og Romsdal fylke med Aure, Halsa og Rindal kommuner.
Aure er bl.a. kjent som ilandføringskommune for gass fra Haltenbanken (Tjeldbergodden).
Hemne kommune har 3 grunnskoler, det er skolefritidsordning ved alle skolene.
Fire kommunale og tre private barnehager dekker stort sett etterspørselen etter barnehageplasser. Fra høsten 2014 åpnet ny friluftsbarnehage i Grøtnes boligfelt, denne er en avdeling under Grøtnes barnehage.

I kommunen er det også lokalisert en videregående skole, Hemne videregående skole.

Forøvrig har Hemne kommune en godt utbygd helse- og omsorgstjeneste.

Hemnehallen og flere flotte idrettsanlegg gir gode muligheter for allsidig aktivitet.

Turistkart - forside 

Turistkart - bakside

Videopresentasjon om Hemne